Monday, 21 September 2020
 • Kontaktinfo

  Haabersti Vene Gümnaasium
  Õismäe tee 132, 13511
  Tallinn, Haabersti
  Tel: +372 657 9246
  hvg@hvg.tln.edu.ee
  www.hvg.tln.edu.ee

 • Huviringide tunniplaan

 • Tunniplaan

 • carte blanche

  Kallid õpilased, lapsevanemad ja õpetajad! Pakume teile kooli kodulehel uut rubriiki "carte blanche". Suur sõnaraamat tõlkib sõna prantsuse keelest, nagu täielik tegutsemisvabadus. Pakume teile tegutsemisvabadust Haabersti Vene Günmaasiumi õpilaste kirjandusliku kogemusi avaldades. Soovime teile õnne esimese katse kirjutamisel!

 • Viited

Projektid

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Käesolevad projektid
 

Kooliprojektid

"Atmosfäär"
Kestus: 2016-2017 õ.a.

Linnalaager
Kestus: koolivaheaegadel
1. – 6. klasside õpilastele.
Linnalaager korraldatakse Haabersti Vene Gümnaasiumis suvevaheaja algusel.
Osalejad: 1.-4. klasside õpilased
Kohtumiseni!

"Suhtleme sõbra keelt õppides"
Koostöös Rocca al Mare Kooliga
Oktoober 2011 – mai 2012.a.
2.-4. klasside õpilased
6.-7. klasside õpilased

Ülelinnalised / Ülevabariigilised

Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele
Kestus: 2015/16 õ.-a.
Projekti eesmärgiks on pakkuda Tallinna koolidele võimalust osaleda erinevates keskkonnahariduslikes programmides, mida pakuvad Harjumaa loodus- ja keskkonnahariduskeskused ning muuseumid.
Projekti juhib Tallinna Haridusamet, projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


"Tallinn - meistrite linn (2 osa)"
Kestus: 4 mai – 27 november 2015.a.
Tasuta töötoad ja ekskursioonid 1.-9-klasside õpilastele.
Toetus: Tallinna kodurahuprogramm 2015

Mina olen Hansa Liidu kodanik
Tegevus:11. mai 2015 – 22. detsember 2015
Haabersti Vene Gümnaasiumi ning Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 10.-11. klasside õpilased. Tasuta õppekäigud.
Projekti on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium / Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.


"Teatriprojekt"
Tallinna koolide ja lasteaedade koostööprojekt
Detsember 2014 – Märts 2015
Projekti käigus valmistatakse käsitöö tunnis etteantud lõigete järgi viis erinevat käpiknukku (jänes, hunt, rebane, karu ja siil). Töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunnis pannakse kokku kohver ja minilava. Valminud komplektid viiakse Tallinna lasteaedadesse märtsis 2015.

Kõnevõistlus "Harjumaaa Mihkel"
Harjumaa vene õppekeelega koolide 9. - 12. klasside õpilased
Detsembris (alates 2012.a.)

Energiasäästunädal Sinu koolis
November 2013, 2014.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

“Hopneri Maja Ajalookool”
Loengud ja ekskursioonid kooliõpilastele: 24.09, 15.10, 26.11, 17.12.
9.-12. klasside õpilased.

„Tunne oma kodulinna“ (ekskursioonid Tallinna koolilastele)
Meie kool osaleb projektis alates veebruarist 2011.a.
Kõikide klasside jaoks.
Koostöös Tallinna linnavalitsusega ja Tallinna giidide klubiga.
guideclub.ee

“Tagasi kooli”
Еesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitmekesistumisele.
tagasikooli.ee

Võistlusmängud "Tallinn - meie pealinn"
Kestus: september - oktoober
Mängudes saavad osaleda 10ndad, 11ndad ja 12ndad klassid üle Eestimaa. Igal päeval saavad osalesid õpilased kahest koolist.
Osalemine on TASUTA (sh transport ja toitlustus).
Projekti toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Korraldaja: MTÜ Jutulind

Interaktiivne intellektuaalne mälumäng „Mesimumm“
Ülelinnaline mäng korraldatakse meie kooli poolt alates 2009.a (november - märts)
7. – 9. klasside õpilastele.
Viited:
mesimumm
tallinn.ee
stolitsa.ee

„Minu Riik“
Üleriigiline integratsiooniprojekt.
02.11.2011
03.11.2011
9. klasside õpilastele
Ekskursioon Toompeal, viktoriin ja kohtumine Riigikogu liikmega.
Korraldaja: MTÜ Integratsiooni ABC

„Metsakool“ Kestus: 01. september – 31. mai
1 etapp: 12. september – 4. november 2011

6. klasside õpilastele
2011. aasta on ÜRO poolt välja kuulutatud kui rahvusvaheline metsa-aasta.
Korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab igal kevadel, sügisel ja talvel üldhariduskoolide õpilastele ja lasteasutustele kampaania, mille käigus saab osa loodusõppeprogrammidest.
rmk.ee

„Klassika noortele“ Kestus: al. 1989.a Muuseumide ja kontsertide külastamine õppeaasta jooksul.
Meie koolist igas üürituses osaleb 3-5 õpilast.
Korraldaja: Tallinna ühing „Esteetilise kasvatuse keskus“ (Vene Kultuurikeskus).

“Euroopa koolis” Kestus: iga aasta kevade
Euroopa koolis on Euroopa integratsiooniprobleeme käsitleva omaloominguvõistlus. Igal aastal kutsuvad Haridus- ja Teadusministeerium ning Tallinna Haridusamet 5-21-aastasi lapsi ja noori selles osalema.
Korraldajad: Teadus- ja Haridusministeerium, Tallinna Haridusamet.

“Haabersti Liiklusäss”
Kestus: iga aasta kevadel
Eesmärk: liiklusohutusreeglite õppimine ja aktiviseerimine
Korraldaja: Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskus

“Haabersti Väike Elupäästja”
Kestus: iga aasta
Projekti eesmärgiks on selgitada välja tublimad väikesed elupäästjad Haabersti piirkonnas. Haabersti piirkonna koolide 3. klasside õpilased on saanud eelneva koolituse ja väljaõppe tuleohutuse ning esmaabi teemadel.
Koostöös Haabersti Linnaosa Valitsuse, Haabersti Vaba Aja Keskuse, MTÜ Rahvakoolitus-Elu, Põhja-Eesti Päästekeskuse ja Haabersti piirkonna koolidega.

„Kaitse end ja aita teist“ (KEAT)
Kestus: õppeaasta jooksul
Loengud ja ohutuslaager – 6. klassid
Korraldaja: Päästeamet, Ennetustöö büroo

Kirjandusüritus I astme õpilastele.
Linnaosa üritus (aprill 2012)
1. – 3. klasside õpilastele.

Noortefoorum „Mina valin“
Kestus: iga aasta kevadel (alates 2010.a.)
9. – 12. klasside õpilastele.
Noorte huvide arutlemine („Eesti kümne aasta pärast“).

“Noored Kooli”
Haridusprogramm on ellu kutsutud selleks, et luua keskkond uute liidrite põlvkonna kujunemiseks, kes toovad positiivseid muutusi Eesti haridusse erinevates eluvaldkondades tegutsedes. Kool saab kutsuda spetsialisti iga aasta.
nooredkooli.ee

Rahvusvahelised

Programme: Erasmus+
Project: Singing helps living
Two schools from Europe: Estonia and Italy are going to develop their pupils creative abilities on the international level via use of the contemporary IT devices.
Participants: Liceo Classico Statale ‘Quinto Orazio Flacco’ 16 pupils (aged 14 - 18) and 3 teachers.
Participants: Haabersti Russian High school - 16 pupils (aged 14 - 18) and 3 teachers.
Start Date: 01-09-2015
Ending Date: 31-08-2017
Erasmus+

Interaktiivne intellektuaalne mälumäng „Mesimumm“
Mäng korraldatakse meie kooli poolt alates 2009.a (november — märts). Alates 2012.a. toimub rahvusvahelisel tasemel. 7. – 9. klasside õpilastele.
mesimumm
tallinn.ee
stolitsa.ee

“Turvaline ja aktiivne koolipäev”
Kestus: 01.09.2009 - 31.12.2012
Projekti eesmärgid:
Edendada laste ja noorukite tervislikku elu ja heaolu koolis läbi aktiivse eluviisi ja parema elukeskkonna kogukonda kaasates.
Projekti tegevused:
Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse kooli võimalusi - tegevused vahetundide ajal ja peale kooli, õuesõpe jne
Projekti haaratakse kaasa 45 kooli Turus ja 45 kooli Tallinnas.
Programm: Kesk-Läänemere piiriülene koostööprogramm INTERREG IVA (Lõuna-Soome - Eesti alaprogramm)
Projekti hoidja: Tallinna Haridusamet
Projekti partnerid: Turu linna haridusosakonna haridusteenuste keskus (Opetuspalvelukeskus)
safeandactiveschoolday.eu


Läbiviidud projektid
 

Linnalaager

Talvine linnalaager 2009
Suvine linnalaager 2010
Talvine linnalaager 2011
Suvine linnalaager 2011
Talvine linnalaager 2012
Kevadine linnalaager 2012
Suvine linnalaager 2012

Muud

"Matemaatika kohvrid lasteaedadele"
Kestus: detsembrist 2015.a. kuni aprillini 2016.a.
Projektis osalesid 5.-9. klasside õpilased tööõpetuse õpetajate juhendamisel (Svetlana Kotšegarova, Aleksandr Scherbina). Mänguasjade komplektid viidi Tallinna lasteaiadesse mai alguses.

"SALAPÄÄRANE LOODUS"
Kestus: juuni 2013 - juuni 2015
8, 9, 10. klasside õpilaste jaoks
Toetus: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
blog

„Tallinn – meistrite linn”
2 mai 2014 – 30 november 2014.a.
Tasuta töötoad ja ekskursioonid 1. – 9. klasside õpilastele.
MTÜ Kooli planet
Toetus: Tallinna kodurahuprogramm 2014

"Rõõm on üheskoos õppida"
Kestus: oktoober 2014 - aprill 2015
7.-8. klasside õpilased ja õpetajad.
Koostöö Järveotsa Gümnaasiumiga (eesti õppekeelega kool) ja Maardu Gümnaasiumiga.
Üheskoos õppida on alati lihtsam, nii me õpime koos eesti keelt ja kultuuri.

„Migration in Europe“
Kestus: august 2012 - juuli 2014.
Rahvusvahelise koostööprojekt Sint-Paulusinstituut´iga (Ghent, Belgium): õpilasvahetused, Skype konverentsid jm.
10 - 12 klassidele
Toetus: Euroopa elukestva õppe programmi allprogrammist Comenius.
Raadiosaade projektist
Comenius: Europe in the classroom
"Koostöö Belgia sõpruskooliga jätkub"
Belgia õpilaste viimane visiit
Blog eTwinning
Haabersti Postipoisis
Migration in Europe 2012-2014.doc

"Tallinn piltides"
Kestus: detsember 2013
Haabersti Vene Gümnaasiumi, Tallinna Ranniku Gümnaasiumi, Karjamaa Gümnaasiumi 9 klasside õpilastele mõeldud erinevates tarkvarades praktiliste ülesannetega IT-võistluse "Tallinn piltides" korraldamine.

"Miniaiandus"
Kestus: aprill - mai 2014
Eesti Tööõpetajate Selts kaasas projekti ka 12 Tallinna üldhariduskooli, kus õpilased hakkavad tööõpetuse tundides lillekaste kokku panema. Miniaianduse töövahendid jõuavad lasteaedadesse maikuus.
Korraldaja: Tallinna linnа valitsus

"Meisterdamise kunst"
Tasuta ekskursioonid, meistritoad 4 - 9 klasside õpilastele. Kõik projekti jooksul valmistatud meened ja suveniirid kingitakse Tallinna Lastekodu lastele.
2 mai – 24 november 2013.a.
Toetus: Tallinna kodurahuprogramm 2013

„Sõpruse sild Skype läbi“.
Kestus: septembrist 2010.a.
Ühine projekt Saksamaa kooliga Grundschule Am Albertschaht Freital linnas.
Projekti eesmärgiks on huvi tõstmine teiste maade keele ja kultuuri vastu, õpilaste koostegevus. Projekt on registreeritud eTwinning.
etwinning.net

Osalemine Vene kuulturi seltside ühingu „Rutenia“ projektides (esimees – Roman Ljagu).
Alates 1997.a
10. – 12. klasside õpilastele.
„Me elame Harjumaal“ (alaloolised videoviktoriinid).
„Eesti kirjanduse tegelaste jälgedes“ (loengud, ekskursioonid).
„Eestimaa kirikute kuplid“ (Ekskursioon koos Jüri Kuuskemaaga. Õpilaste fotonäitus).

"Kodumaa avastused"
Kestus: 20.11.2011 - 20.11.2012
2 - 9 klasside õpilastele.
Tasuta ekskursioonid Tallinna muuseumites ja õppereisid Eestis. Kohtumised ajakirjanikutega ja näitljejatega.
Toetus: Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

„Koos on parem“
Kestus: 1 mai – 25 november 2012.a.
9 - 11 klassid
Tallinna vene ja eesti õppekeelega koolide noorte koostöö. Ürituste ja õppereiside korraldamine ja läbiviimine.
Korraldaja: MTÜ KOOLI PLANET
Toetaja: Tallinna kodurahuprogramm 2012

“Sotsiaalne õiglus“
Kestus: September 2010 – mai 2012
8. – 12. klasside õpilastele.
Projekti raames gümnaasiumi õpilastele tutvustatakse sotsiaalset ebavõrdsust ühiskonnas, vaadeldakse õigluse põhimõtteid ja tasakaalu tänapäeva ühiskonnas.
Koostöös J.T Instituudiga projekt, mis lõpeb 31.12.2011.a
maailmakool.ee

“Võta ise ette!”
10. – 12. klasside õpilastele
oktoober 2011
„Kuidas alustada ettevõtlusega?” Õpilasfirma tutvustus.
Korraldaja: Junior Achievement Eesti.

Keel läbi kultuuri“
Kestus: 01.09.2011 – 07.11.2011
10. klassi õpilastele (koos Rocca al Mare Kooli ja Lilleküla gümnaasiumi õpilastega)
Toetaja: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

„Raamatukarneval“ kirjandusüritus I astme õpilastele.
I voor: koolisisesed üritused (veebruar 2011).
II voor: ülelinnaline raamatukarneval (aprill 2011).
Koordinator: algklasside õpetaja Natalja Sintsova

Ühised projektid koos Peeter I maja-muuseumiga: „Akadeemia Estica“.
Muuseumitunnid koos tuntud kunstiteadlasega Jüri Kuuskemaaga.
Orienteerimismäng Kadriorus.
Koordinaator Miroslava Zubkova.

„Valmisolek tulevikuks“
September - november 2009
Projektis osalesid 5.-11.klasside õpilased. Projekti tulemus - suhtlemisvalmidus erinevatest rahvustest inimestega, eesti kultuuri ja omapära teadmine, karjääri võimalused, ajakirjaniku elukutse praktilised oskused. Projekti tulemustest kirjutati ajalehes „Stolitsa“ ja vesteldi Raadio 4.
Projekti toetas Integratsioonifond MEIS.

“Eesti tulevikule mõeldes”.
November - detsember 2009
Projektis osalesid 8.-12.klasside õpilased. Projekti tulemus - õpilaste teadmiste laienemine ühiskonnast ja kodanikupäeva traditsioonidest , riigikeele oskuse parendamine.
Projekti toetas Integratsioonifond MEIS.

„Oleme kõrvuti“ 2009 - 2010
Haabersti Vene Gümnaasium osales Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi projektis, mis oli mõeldud Haabersti linnaosa koolidele. I moodul “’Meedia meie ümber”,milles osalesid ajakirjanikud, II moodul – jõuluüritused, III moodul - õpetajate vahetus.
Projekti toetas Integratsioonifond MEIS.

„Läbi kunsti üheks“ detsember 2009
Skulptuurikonkurss.

„Vahetame eriala“ november 2009 - juuni 2010 kooliprojekt


Koostöökoolid välismaalt
Riik Kooli nimi
Itaalia Bari - Liceo Classico Statale "Q. Orazio Flacco"
Valgevene Гимназия №1 имени Ф. Скорины
Läti Кульдиговская средняя школа №2
Venemaa ГОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия» Санкт-Петербург
Москва ГОУ СОШ №520
«Sõprus ilma piirideta» Kool №.3 Naro-Fominsk, Moskva oblast
Poola Gimnazjum nr 6, Koszalin
Inglismaa Camden Music Service, London. Festival “Voices Now”
Saksamaa Kool Grundschule Am Albertschaht в городе Freital. eTwinning
Belgia School in Ghent (Sint-Paulusinstituut). Project „Migration in Europe“
Leedu Vilnjus - Sofia Kovalevskaja keskkool. Osalemine projektis "Mesimumm"