Monday, 21 September 2020
 • Kontaktinfo

  Haabersti Vene Gümnaasium
  Õismäe tee 132, 13511
  Tallinn, Haabersti
  Tel: +372 657 9246
  hvg@hvg.tln.edu.ee
  www.hvg.tln.edu.ee

 • Huviringide tunniplaan

 • Tunniplaan

 • carte blanche

  Kallid õpilased, lapsevanemad ja õpetajad! Pakume teile kooli kodulehel uut rubriiki "carte blanche". Suur sõnaraamat tõlkib sõna prantsuse keelest, nagu täielik tegutsemisvabadus. Pakume teile tegutsemisvabadust Haabersti Vene Günmaasiumi õpilaste kirjandusliku kogemusi avaldades. Soovime teile õnne esimese katse kirjutamisel!

 • Viited

Gümnaasiumi vilistlastele

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Riigieksamite toimumise ajad 2017

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. aprill 2017. a;
 2. eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28. aprill 2017. a;
 3. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
 4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
 5. matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;

Prantsuse, saksa keele kui võõrkeele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt 25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016015 https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid